jannekejo Jos sosialismia arvioidaan kapitalismin arvomittareilla, tulokseksi tulee automaattisesti, että sosialismi toimii vain jos se ei eroa kapitalismista.

Suomesta puuttuu Populistinen Vasemmistopuolue – pitäisikö perustaa?

Suomesta puuttuu populistinen vasemmistopuolue. Siis puolue, joka olisi oikeasti vasemmistolainen ja oikeasti populistinen. Hahmotellaanpa, millainen voisi olla tuollaisen puolueen nettisivun sisältö.

 

Miksi ja missä mielessä populistinen?

Populistisen vasemmistopuolueen populistisuus ei tarkoita sitä, että puolueen linja olisi huuhaata, jolle ei olisi perustetta – että se tarjoaisi monimutkaisiin ongelmiin ratkaisuksi toimimattomia iskulauseita – vaan se tarkoittaa vain sitä, että puolue lähestyy äänestäjiä sellaisten teemojen kautta, jotka puhuttavat monia ihmisiä – sen sijaan, että puolue lähestyisi äänestäjiä raskaan ja teoreettisen yhteiskunta-analyysin kautta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö puolueella olisi perusteellista analyysia yhteiskunnasta ja etteikö käytännön ohjelma perustuisi siihen, vaan pelkästään sitä, että puolue ei yritä puhutella ihmisiä tämä analyysi edellä. Tätä voisi verrata auton ajamiseen: kuljettaja voi ajaa autoa ilman että hänen tarvitsee ymmärtää, mitä konepellin alla tapahtuu ja mihin fysiikan ja kemian lakeihin auton toiminta perustuu.

Tavallinen kansalainen ei ole eikä halua olla yhteiskuntatieteilijä eikä taloustieteilijä. Hän haluaa elää hyvää tai vähintään siedettävää elämää, jossa hänen perusturvallisuutensa – mukaanlukien perustarpeiden tyydyttämien – on taattu ja jossa hän voi käyttää vapaa-aikansa mihin tahansa häntä kiinnostavaan asiaan, ei välttämättä yhteiskunta- tai taloustieteeseen.

Populistinen vasemmistopuolue eroaa siis perinteisistä kommunistisista puolueista siinä, että se ei vaikuta päällisin puolin samalla tavalla ”ryppyotsaiselta”, ”tieteelliseltä” tms. tavallista tallaajaa vieraannuttavalta. Mutta ”konepellin alla” voi silti olla marxilainen yhteiskunta-analyysi. Populistinen Vasemmistopuolue ei kuitenkaan ryhdy kiistelemään filosofisista yksityiskohdista. Tätä voisi verrata siihen, että jos perinteiset kommunistiset puolueet kaatuvat keskinäiseen kiistelyyn siitä, onko pii 3,141 vai 3,142, samalla kun oikeistolaiset ja sosialidemokraattiset puolueet vievät äänipotin väittämällä, ett pii on 4 taikka 5, niin Populistinen Vasemmistopuolue kerää kannatusta sanomalla, että pii on suurinpiirtein 3,14.

 

Miksi ja missä mielessä vasemmistolainen?

Eduskunnassa on joitakin puolueita, joita moni äänestäjä luonnehtisi vasemmistolaisiksi. Populistisen Vasemmistopuolueen näkökulmasta katsottuna ne eivät kuitenkaan ole oikeasti vasemmistolaisia. Ne kannattavat kapitalistista talousjärjestelmää, joka tarkoittaa käytännössä rahanvaltaista järjestelmää. Ne ovat vasemmistolaisimmillaankin vain sosialidemokraattisia, mikä tarkoittaa, että ne haluavat vain hallinnoida kapitalistisen tuotannon kautta syntyneitä taloudellisia arvoja. Ja kapitalistisessa tuotannossa ja taloudessa valta on sillä, joka omistaa tuotantovälineet.

Vasemmistolaisuutta ja oikeistolaisuutta voi yrittää määritellä monella eri tavalla. Populistisen Vasemmistopuolueen määritelmä on lyhyt ja helppotajuinen:

  1. Vasemmistolainen politiikka on sitä, että asetetaan jokaisen perustarpeiden tyydyttäminen etusijalle – tärkeämmäksi kuin rikkaiden rikastuminen entisestään

  2. Oikeistolainen politiikka on sitä, että asetetaan rikkaiden oikeus rikastua entisestään etusijalle suhteessa kaikkien oikeuteen saada perustarpeensa tyydytetyiksi.

Mitä sitten ovat perustarpeet? Se riippuu yhteiskunnan kulloisestakin kehitysasteesta, ja meidän nykyisessä yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa se ei todellakaan tarkoita pelkkää hengissäpysymistä ja terveenä pysymistä. Perustarpeisiin kuuluu myös vankka koulutus ja kulttuuritarjonta ym.

 

Puolueen tieteellisyys?

Populistinen Vasemmistopuolue ei missään nimessä vähättele eikä halveksu todellisen tieteellisen tietämyksen arvoa. Samalla puolue on kuitenkin hyvin tietoinen siitä, että tieteellisen tiedon tarkoitus on ennenkaikkea kohentaa ihmisten elämänlaatua – ei toimia yksittäisten ”tietäjien” tai minkään eliittiluokan henkilökohtaisena ehosteena ja briljeerauksen välikappaleena.

Populistiselle Vasemmistopuolueelle tieteellinen tieto ei ole älyllinen koriste, vaan konkreettinen työkalu, jota pitää käyttää tavallisten ihmisten elämänlaadun parantamiseen – sen sijaan, että sitä käytettäisiin sen todistelemiseen, että tavalliset ihmiset ovat ääliöitä, jotka eivät ymmärrä mistään mitään.

 

Yhteistyö muiden puolueiden kanssa?

Populistinen vasemmistopuolue tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden puolueiden kanssa asiapohjalta – tinkimättä ohjelmastaan. Jos muut puolueet vaativat Populistista Vasemmistopuoluetta tinkimään ohjelmastaan yhteistyön ehtona, yhteistyö ei toteudu. Silloin valinta jää äänestäjälle: valitseeko hän Populistisen Vasemmistopuolueen vai jonkun muun puolueen.

 

Konkreettisia ohjelmakohtia

Yllä käsiteltyjen periaatteellisten pointtien jälkeen voidaan siirtyä konkreettisiin ohjelmakohtiin. Kuten sanottu, Populistinen Vasemmistopuolue lähestyy äänestäjiä konkreettisten asioiden kautta eikä filosofisteoreettisten hahmotelmien kautta.

 

Kansalaispalkka, yhtä suuri kuin nyt takuueläke

Takuueläke on nykyisellään 780 euroa kuussa puhtaana käteen jokaiselle eläkeläiselle, joka ei muista lähteistä saa vähintään tuon suuruista eläkettä. Tämä on hyvä summa kansalaispalkan suuruudeksi.

Tuolla summalla ei yksineläjä tule toimeen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, mutta kukaan ei kiellä kaksinelämistä...

Kansalaispalkka toteutetaan muodollisesti negatiivisena verona. Toisin sanoen kansalaispalkkaa ei pidetä verotettavana tulona, vaan ”veronpalautuksena”, joka tilitetään jokaiselle riippumatta siitä, onko henkilö alunperin maksanut veroa vai ei.

 

Verotuksen oikeudenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen (alvi alas, jopa nollaan)

Suomessa on viime vuosikymmeninä ollut suuntaus verotuksen painopisteen siirtämiseen niin, että köyhät ja pienituloiset maksaisivat entistä suuremman osan veroista. Lienee sanomattakin selvää, että Populistinen Vasemmistopuolue tulee kääntämään tämän trendin heti kun äänestäjät antavat siihen luvan.

Arvonlisäverotusta on kevennettävä huomattavasti, mahdollisesti/mieluiten se on poistettava kokonaan. Yksityiskohdat ovat vielä työn alla...

Verotuksen perusperiaatteena on oltava tulontasaus. Veroja on kerättävä niiltä, joilla on ylenmäärin, ei niiltä, joiden varat hädin tuskin riittävät perustarpeiden tyydyttämiseen.

Arvonlisävero on äärimmäisen epäoikeudenmukainen vero, joka syö ihmisen tuloista sitä suuremman osan, mitä pienemmät tulot ihmisellä on. Tämän takia arvonlisäveron alentaminen on aivan ehdoton osa vasemmistolaista politiikkaa.

 

Sosiaalitukien yksinkertaistaminen (kansalaispalkka yms.)

Sosiaalitukijärjestelmää on yksinkertaistettava. Kansalaispalkka taatkoon perustoimeentulon jokaiselle. Jos jollakulla on erityistarpeita, esimerkiksi tarve ostaa erityisen kalliita lääkkeitä tms., niin se hoidettakoon tarveharkintaisen toimeentulotuen kautta. Muuten useimmat muut sosiaalitukimuodot voidaan lakkauttaa. Toimeentulotuki viimesijaisena tukena pitää huolen siitä, että kukaan ei putoa sietämättömään tilanteeseen. Tukien yksinkertaistaminen helpottaa kansalaisen luovimista tukiviidakossa. Itse asiassa mitään viidakkoa ei jää jäljelle: kansalaispalkka ja toimeentulotuki, siinä kaikki.

 

Entäs eläkkeet?

Nykyinen työeläkejärjestelmä on epäoikeudenmukainen: se maksaa eniten eläkettä heille, jotka ovat aikanaan ansainneet eniten työssään ja joilla pitäisi kaiken järjen mukaan olla vähiten tarvetta suurelle eläkkeelle.

Eläkejärjestelmä uudistetaan. Vähitellen siirrytään tilanteeseen, jossa ne henkilöt, jotka eivät tee työtä, ovat yhdenvertaisia keskenään – he saavat saman verran rahaa käyttöönsä riippumatta siitä, paljonko he ovat aiemmin työssään tienanneet. Ei ole yhteiskunnan asia antaa eniten niille, jotka ovat jo ennestään saaneet eniten.

 

Mistä ne rahat otetaan?”

Tätä maagista mantraa on moni varmaan jo odottanut. Mistä ne rahat otetaan? Tällä hokemalla on viime vuosikymmeninä yritetty vesittää miltei mikä tahansa hyvä uudistus.

Populistinen Vasemmistopuolue haluaa paljastaa kaikelle kansalle suuren salaisuuden: Ei raha luo mitään. Reaaliset arvot luodaan työnteolla. Yhteiskunnan mahdollisuuksia kohentaa ihmisten elämänlaatua ei rajoita rahan määrä, vaan käytettävissä olevan työvoiman määrä. Niin kauan kuin yhteiskunnassa on työkykyistä- ja haluista työtöntä työvoimaa, yhteiskunnan hyvinvointia on varaa kohentaa.

Mutta kaikille kirjanpitoon ja laskuharjoituksiin tykästyneille kerrottakoon, että ne rahat otetaan lakkautettavista sosiaalituista, työeläkemaksuista sekä – huom! - tuloverouudistuksesta.

 

Millainen tulovero?

Tulot verotetaan kiinteällä prosentilla ensimmäisestä viimeiseen euroon – tulivatpa ne eurot sitten työteosta taikka sijoituksista. Eli ansiotulot ja pääomatulot verotetaan saman asteikon mukaan.

Se, mikä tuo kiinteä prosentti on, on vielä laskennan alla. Mutta muistettakoon, että mitä hyvänsä verottaja viekin, se palauttaa jokaiselle 780 euroa kuussa ”veronpalautuksena” eli kansalaispalkkana.

Jos siis esimerkiksi tuo veroprosentti olisi 60%, niin se tarkoittaisi sitä, että 2000 euron tuloista maksetaan veroa 1200 euroa ja sitten saadaan kansalaispalkkana veronpalautusta 780 euroa, eli kaiken kaikkiaan käteen jäisi 1580 euroa.

Jos tuloja ei ole ollenkaan, niin käteen jäisi se 780 euroa. Kuka hyvänsä taulukkolaskentaan tykästynyt voi tehdä tästä havainnollistavan esityksen.

Se, onko veroprosentti 60% vai jotain muuta, on vielä laskennan alla, kuten sanottu.

 

Työllisyys

Nykyisessä kapitalistisessa yhteiskunnassa työllistämisen lähtökohtainen motivaatio on tuottaa voittoa tuotannon omistajille eli kapitalisteille. Tämä johtaa siihen, että kapitalistit tuottavat keskinäisessä kilpailussaan ja eloonjäämiskamppailussaan ”veitsi kurkulla” valtavat määrät tarpeetonta krääsää, joka sitten aggressiivisen myynnin ja markkinoinnin avulla pakotetaan tavallisten tallaajien ostamaksi. Tuloksena on rikkaiden rikastuminen, köyhien köyhtyminen ja planeetan ekologinen tuhoutuminen.

Tuollainen touhu on järjetöntä.

Populistinen Vasemmistopuolue haluaa säilyttää planeetan elinkelpoisena ja ihmisten elämän mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena. Elämän tarkoitus ei ole rikastua rajattomasti eikä kasvattaa kulutusta maksimaalisesti.

Tuotannon lähtökohtaista motiivia on vaihdettava. Tuotannon tarkoituksena on olla ihmisten kulutustarpeiden tyydyttäminen eikä kapitalistien rikastuttaminen. Ihmisten vapaa-aikaa on lisättävä. Kulutuksen on oltava yhä enemmän aineetonta kulutusta, kuten kulttuurista nauttimista ja opiskelua. Tai vaikka omaehtoista vapaa-ajan viettoa, syntyjen syvien fundeeraamista ja elämästä nauttimista.

Kansalaispalkka muuttaa nykytilannetta, jossa työhaluisia ihmisiä riutuu ilman työtä ja työhaluttomia ihmisiä kiusataan pakkotöillä. Kansalaispalkka mahdollistaa sen, että he, jotka haluavat mieluummin lisää vapaa-aikaa vaikka sitten pienemmällä käytettävissä olevalla rahasummalla, saavat vapaasti valita tuon vaihtoehdon, kun taas he, jotka haluavat enemmän rahaa ja ovat valmiita tekemään työtä sen eteen, saavat mahdollisuuden siihen.

Valtion on perustettava tuotantolaitoksia työllistämään kaikki työhaluiset ihmiset. Ainakin osa näistä on organisoitava osuuskuntina, joilla on myös kasvatuksellinen elementti: ne harjoittavat työntekijöitä hallinnoimaan omaa työntekoaan, olemaan yhdessä oman työpaikkansa omistajia.

 

Maahanmuutto

Nyt päästään vielä tulenarempiin aiheisiin. Populistinen Vasemmistopuolue pitää kaikkia maapallon ihmisiä lähtökohtaisesti samanarvoisina – uskontoon ja ihonväriin katsomatta. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että kuka tahansa saa asua missä tahansa?

Tämä voi tehdä kipeää joillekin, mutta tosiasia on, että nykyään maailmassa nähtävä kansainvaellus johtuu maailmassa vallitsevan kapitalismin nykyisestä vaiheesta; se on sen oire.

Niinsanotut kehittyneet maat ryöstävät kehitysmaiden rikkaudet ja turvautuvat tässä toiminnassaan tarvittaessa sotaan. Kun kehitysmaiden ihmisiltä viedään heidän elämän edellytyksensä, he lähtevät etsimään parempaa seutua itselleen, elleivät sitten kuole nälkään saman tien.

On selvä, että näitä ihmisiä haluaisi auttaa. Jokaisen heistä tarina on valtava henkilökohtainen tragedia. Mutta loppuuko tämä kärsimys sillä, että näitä uhreja autetaan?

Niin kauan kuin sitä mekanismia, joka näitä uhreja tuottaa – eli siis globaalia kapitalismia – ei kumota, ei yksittäisten uhrien auttaminen vähennä kärsimystä. Se vain vaikuttaa siihen, ketkä yksilöt kärsivät.

Humanitaarinen maahanmuutto on pitkälti globaalin kapitalismin oireiden lievittämistä ja anekauppaa sielunvaivojen helpottamiseksi niille, jotka eivät raski kapitalismista luopua.

Niin pahalta kuin se tuntuukin, meidän on tunnustettava se, että humanitaarinen maahanmuutto Suomeen ei muuta yhtään mitään niissä maissa, joista se maahanmuutto tulee. Humanitaarinen maahanmuutto voi vain lieventää huonoa omaatuntoamme siitä, että ryöstämme köyhien maiden luonnonrikkaudet erinäisten välikäsien kautta.

Populistinen Vasemmistopuolue on sitä mieltä, että maahanmuuttoa on hallittava ja tarvittaessa hillittävä tiukalla kädellä – ei sen takia, että maahanmuuttajissa olisi jotain vikaa tai että he muodostaisivat mitään vaaraa meille, vaan sen takia, että humanitaarinen maahanmuutto edesauttaa kapitalismin ihmisoikeusrikosten peittelyssä.

Kapitalismi tappaa vuosittain noin 10 miljoonaa ihmistä nälkään, ja on aika katsoa tätä totuutta silmiin. Globaali solidaarisuus alkaa siitä, että muutetaan talousjärjestelmä sosialistiseksi. Sosialismi tarkoittaa sitä, että tuotantoa tehdään ihmisten kulutustarpeiden tyydyttämiseksi eikä kapitalistien voitonpyynnin tyydyttämiseksi, ja että tuo tuotanto tehdään demokraattisessa ohjauksessa ja koordinoinnissa eikä yksittäisten kapitalistien anarkistisessa kilpailussa.

 

Suhtautuminen eri uskontoihin

Kuten Lenin aikanaan sanoi, uskonnollinen vakaumus olkoon jokaisen henkilökohtainen asia. Kukin uskokoon mihin haluaa, mutta yhteiskuntaa ei saa hallita uskonnon perusteella eikä verukkeella. Yhteiskuntaa on hallittava järjellä ja kansalaisten hyvää elämää tavoitellen. Jumalten kanssa seurustelu jääköön itse kunkin henkilökohtaiseksi asiaksi.

 

Suomen EU-jäsenyys?

Populistinen Vasemmistopuolue kannattaa internationalismia, kansojen välistä yhteistyötä tasaveroiselta pohjalta.

EU:n perustuslaissa EU määritellään kapitalistiseksi (”markkinatalous”) alueeksi. Tältä pohjalta ei voi syntyä mitään kansojen välistä tasavertaista yhteistyötä. Ainoa yhteistyö, joka tuolta pohjalta voi syntyä, on yksilöiden välinen yhteistyö, jossa tasaveroisuus tai sen puute määräytyy itse kunkin omistaman varallisuuden perusteella.

Tämän takia Populistinen Vasemmistopuolue vaatii Suomen eroamista Euroopan Unionista ja Suomen asioidenhoidon ja tulevaisuuden ottamista Suomen kansan omiin käsiin.

 

Nato?

Nato on USA:n työkalu maailman alistamiseksi kapitalistien hallintaan. Suomen on puolustuspolitiikassaan lähdettävä liikkeelle suomalaisten edun puolustamisesta eikä kaiken maailman kapitalistien edun puolustamisesta.

On maantieteellinen tosiasia, että Suomi on pieni maa suuren Venäjän kainalossa, ja USA on toisella puolella maapalloa. Suomen pitää ylläpitää hyviä suhteita Venäjään eikä kaivaa verta nenästään pelkästään sen takia, että saisi leikkiä ”länsimaista”.

Venäjä on myös suuri markkina-alue. Kun Suomi vapautuu EU:n ja USA:n talutusnuorasta, Suomi pystyy nauttimaan entistä paremmin myös taloudellisesta yhteistyöstä Venäjän kanssa.

Suomen on haudattava ajatukset Nato-jäsenyydestä. Ne eivät palvele Suomen kansan etua.

 

Koulutus ja terveydenhoito

Koulutus ja terveydenhoito on toteutettava julkisessa ohjauksessa ja valtion/kuntien palkkaaman henkilökunnan toimesta. Kaikenlaiset haaveet jonkinlaisen pikku-USA:n luomisesta Suomeen on haudattava. USA:ssa suurin yksittäinen konkurssin syy on maksamatta jääneet terveydenhoitomaksut. Ei siis asuntolainat, autolainat tai kulutusluotot... Populistinen Vasemmistopuolue ei salli Suomen viemistä tuolle tielle.

 

Raha- ja pankkijärjestelmä

Suomessa otettakoon käyttöön oma valuutta; kutsuttakoon sitä vaikka markaksi. Suomen keskuspankin pitää olla kansan yhteisomistuksessa.

Pankit on kansallistettava. Rahaliikenteen ja rahajärjestelmän ylläpito on liian tärkeä asia jätettäväksi yksityisten spekulanttien leikkikentäksi.

 

Sosialismi?

Sosialismi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että yhteiskunnan taloudesta päätetään demokraattisesti.

Sosialistisessa yhteiskunnassa kansa valitsee demokraattisesti poliittiset päättäjät, ja nämä päättävät myös taloudesta. Tämä on kansanvaltaisempaa kuin nykyinen järjestelmä, jossa taloudellinen valta on yksittäisten kapitalistien – usein jopa ulkomaisten kapitalistien – käsissä, ja kansan valitsemat poliitikot ovat näiden marionetteja.

Vähitellen yhä suurempi osa tuotannosta on saatettava kansan yhteisomistukseen, jotta tavallinen kansa voisi demokraattisesti harjoittaa sitä kansanvaltaa, joka tosiasiallisesti kumpuaa taloudellisesta vallasta.

Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä ohjelmakohtia, joka erottaa Populistisen Vasemmistopuolueen joistakin muista populistisista puolueista.

 

Lopuksi

Populistinen Vasemmistopuolue kutsuu kaikkia suomalaisia ajamaan vaihteeksi koko kansan etua eikä pienen rikkaan vähemmistön etua.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset