jannekejo Jos sosialismia arvioidaan kapitalismin arvomittareilla, tulokseksi tulee automaattisesti, että sosialismi toimii vain jos se ei eroa kapitalismista.

Suomeen tarvitaan populistinen vasemmistopuolue

Suomesta puuttuu populistinen vasemmistopuolue. Siis puolue, joka olisi oikeasti vasemmistolainen ja oikeasti populistinen. Hahmotellaanpa, millainen voisi olla tuollaisen puolueen nettisivun sisältö.

 

Miksi ja missä mielessä populistinen?

Populistisen vasemmistopuolueen populistisuus ei tarkoita sitä, että puolueen linja olisi huuhaata, jolle ei olisi perustetta – että se tarjoaisi monimutkaisiin ongelmiin ratkaisuksi toimimattomia iskulauseita – vaan se tarkoittaa vain sitä, että puolue lähestyy äänestäjiä sellaisten teemojen kautta, jotka puhuttavat monia ihmisiä – sen sijaan, että puolue lähestyisi äänestäjiä raskaan ja teoreettisen yhteiskunta-analyysin kautta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö puolueella olisi perusteellista analyysia yhteiskunnasta ja etteikö käytännön ohjelma perustuisi siihen, vaan pelkästään sitä, että puolue ei yritä puhutella ihmisiä tämä analyysi edellä. Tätä voisi verrata auton ajamiseen: kuljettaja voi ajaa autoa ilman että hänen tarvitsee ymmärtää, mitä konepellin alla tapahtuu ja mihin fysiikan ja kemian lakeihin auton toiminta perustuu.

Tavallinen kansalainen ei ole eikä halua olla yhteiskuntatieteilijä eikä taloustieteilijä. Hän haluaa elää hyvää tai vähintään siedettävää elämää, jossa hänen perusturvallisuutensa – mukaanlukien perustarpeiden tyydyttämien – on taattu ja jossa hän voi käyttää vapaa-aikansa mihin tahansa häntä kiinnostavaan asiaan, ei välttämättä yhteiskunta- tai taloustieteeseen.

Populistinen vasemmistopuolue eroaa siis perinteisistä kommunistisista puolueista siinä, että se ei vaikuta päällisin puolin samalla tavalla ”ryppyotsaiselta”, ”tieteelliseltä” tms. tavallista tallaajaa vieraannuttavalta. Mutta ”konepellin alla” voi silti olla marxilainen yhteiskunta-analyysi. Populistinen Vasemmistopuolue ei kuitenkaan ryhdy kiistelemään filosofisista yksityiskohdista. Tätä voisi verrata siihen, että jos perinteiset kommunistiset puolueet kaatuvat keskinäiseen kiistelyyn siitä, onko pii 3,141 vai 3,142, samalla kun oikeistolaiset ja sosialidemokraattiset puolueet vievät äänipotin väittämällä, ett pii on 4 taikka 5, niin Populistinen Vasemmistopuolue kerää kannatusta sanomalla, että pii on suurinpiirtein 3,14.

 

Miksi ja missä mielessä vasemmistolainen?

Eduskunnassa on joitakin puolueita, joita moni äänestäjä luonnehtisi vasemmistolaisiksi. Populistisen Vasemmistopuolueen näkökulmasta katsottuna ne eivät kuitenkaan ole oikeasti vasemmistolaisia. Ne kannattavat kapitalistista talousjärjestelmää, joka tarkoittaa käytännössä rahanvaltaista järjestelmää. Ne ovat vasemmistolaisimmillaankin vain sosialidemokraattisia, mikä tarkoittaa, että ne haluavat vain hallinnoida kapitalistisen tuotannon kautta syntyneitä taloudellisia arvoja. Ja kapitalistisessa tuotannossa ja taloudessa valta on sillä, joka omistaa tuotantovälineet.

Vasemmistolaisuutta ja oikeistolaisuutta voi yrittää määritellä monella eri tavalla. Populistisen Vasemmistopuolueen määritelmä on lyhyt ja helppotajuinen:

  1. Vasemmistolainen politiikka on sitä, että asetetaan jokaisen perustarpeiden tyydyttäminen etusijalle – tärkeämmäksi kuin rikkaiden rikastuminen entisestään

  2. Oikeistolainen politiikka on sitä, että asetetaan rikkaiden oikeus rikastua entisestään etusijalle suhteessa kaikkien oikeuteen saada perustarpeensa tyydytetyiksi.

Mitä sitten ovat perustarpeet? Se riippuu yhteiskunnan kulloisestakin kehitysasteesta, ja meidän nykyisessä yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa se ei todellakaan tarkoita pelkkää hengissäpysymistä ja terveenä pysymistä. Perustarpeisiin kuuluu myös vankka koulutus ja kulttuuritarjonta ym.

 

Puolueen tieteellisyys?

Populistinen Vasemmistopuolue ei missään nimessä vähättele eikä halveksu todellisen tieteellisen tietämyksen arvoa. Samalla puolue on kuitenkin hyvin tietoinen siitä, että tieteellisen tiedon tarkoitus on ennenkaikkea kohentaa ihmisten elämänlaatua – ei toimia yksittäisten ”tietäjien” tai minkään eliittiluokan henkilökohtaisena ehosteena ja briljeerauksen välikappaleena.

Populistiselle Vasemmistopuolueelle tieteellinen tieto ei ole älyllinen koriste, vaan konkreettinen työkalu, jota pitää käyttää tavallisten ihmisten elämänlaadun parantamiseen – sen sijaan, että sitä käytettäisiin sen todistelemiseen, että tavalliset ihmiset ovat ääliöitä, jotka eivät ymmärrä mistään mitään.

 

Yhteistyö muiden puolueiden kanssa?

Populistinen vasemmistopuolue tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden puolueiden kanssa asiapohjalta – tinkimättä ohjelmastaan. Jos muut puolueet vaativat Populistista Vasemmistopuoluetta tinkimään ohjelmastaan yhteistyön ehtona, yhteistyö ei toteudu. Silloin valinta jää äänestäjälle: valitseeko hän Populistisen Vasemmistopuolueen vai jonkun muun puolueen.

 

Konkreettisia ohjelmakohtia

Yllä käsiteltyjen periaatteellisten pointtien jälkeen voidaan siirtyä konkreettisiin ohjelmakohtiin. Kuten sanottu, Populistinen Vasemmistopuolue lähestyy äänestäjiä konkreettisten asioiden kautta eikä filosofisteoreettisten hahmotelmien kautta.

 

Kansalaispalkka, yhtä suuri kuin nyt takuueläke

Takuueläke on nykyisellään 780 euroa kuussa puhtaana käteen jokaiselle eläkeläiselle, joka ei muista lähteistä saa vähintään tuon suuruista eläkettä. Tämä on hyvä summa kansalaispalkan suuruudeksi.

Tuolla summalla ei yksineläjä tule toimeen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, mutta kukaan ei kiellä kaksinelämistä...

Kansalaispalkka toteutetaan muodollisesti negatiivisena verona. Toisin sanoen kansalaispalkkaa ei pidetä verotettavana tulona, vaan ”veronpalautuksena”, joka tilitetään jokaiselle riippumatta siitä, onko henkilö alunperin maksanut veroa vai ei.

 

Verotuksen oikeudenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen (alvi alas, jopa nollaan)

Suomessa on viime vuosikymmeninä ollut suuntaus verotuksen painopisteen siirtämiseen niin, että köyhät ja pienituloiset maksaisivat entistä suuremman osan veroista. Lienee sanomattakin selvää, että Populistinen Vasemmistopuolue tulee kääntämään tämän trendin heti kun äänestäjät antavat siihen luvan.

Arvonlisäverotusta on kevennettävä huomattavasti, mahdollisesti/mieluiten se on poistettava kokonaan. Yksityiskohdat ovat vielä työn alla...

Verotuksen perusperiaatteena on oltava tulontasaus. Veroja on kerättävä niiltä, joilla on ylenmäärin, ei niiltä, joiden varat hädin tuskin riittävät perustarpeiden tyydyttämiseen.

Arvonlisävero on äärimmäisen epäoikeudenmukainen vero, joka syö ihmisen tuloista sitä suuremman osan, mitä pienemmät tulot ihmisellä on. Tämän takia arvonlisäveron alentaminen on aivan ehdoton osa vasemmistolaista politiikkaa.

 

Sosiaalitukien yksinkertaistaminen (kansalaispalkka yms.)

Sosiaalitukijärjestelmää on yksinkertaistettava. Kansalaispalkka taatkoon perustoimeentulon jokaiselle. Jos jollakulla on erityistarpeita, esimerkiksi tarve ostaa erityisen kalliita lääkkeitä tms., niin se hoidettakoon tarveharkintaisen toimeentulotuen kautta. Muuten useimmat muut sosiaalitukimuodot voidaan lakkauttaa. Toimeentulotuki viimesijaisena tukena pitää huolen siitä, että kukaan ei putoa sietämättömään tilanteeseen. Tukien yksinkertaistaminen helpottaa kansalaisen luovimista tukiviidakossa. Itse asiassa mitään viidakkoa ei jää jäljelle: kansalaispalkka ja toimeentulotuki, siinä kaikki.

 

Entäs eläkkeet?

Nykyinen työeläkejärjestelmä on epäoikeudenmukainen: se maksaa eniten eläkettä heille, jotka ovat aikanaan ansainneet eniten työssään ja joilla pitäisi kaiken järjen mukaan olla vähiten tarvetta suurelle eläkkeelle.

Eläkejärjestelmä uudistetaan. Vähitellen siirrytään tilanteeseen, jossa ne henkilöt, jotka eivät tee työtä, ovat yhdenvertaisia keskenään – he saavat saman verran rahaa käyttöönsä riippumatta siitä, paljonko he ovat aiemmin työssään tienanneet. Ei ole yhteiskunnan asia antaa eniten niille, jotka ovat jo ennestään saaneet eniten.

 

Mistä ne rahat otetaan?”

Tätä maagista mantraa on moni varmaan jo odottanut. Mistä ne rahat otetaan? Tällä hokemalla on viime vuosikymmeninä yritetty vesittää miltei mikä tahansa hyvä uudistus.

Populistinen Vasemmistopuolue haluaa paljastaa kaikelle kansalle suuren salaisuuden: Ei raha luo mitään. Reaaliset arvot luodaan työnteolla. Yhteiskunnan mahdollisuuksia kohentaa ihmisten elämänlaatua ei rajoita rahan määrä, vaan käytettävissä olevan työvoiman määrä. Niin kauan kuin yhteiskunnassa on työkykyistä- ja haluista työtöntä työvoimaa, yhteiskunnan hyvinvointia on varaa kohentaa.

Mutta kaikille kirjanpitoon ja laskuharjoituksiin tykästyneille kerrottakoon, että ne rahat otetaan lakkautettavista sosiaalituista, työeläkemaksuista sekä – huom! - tuloverouudistuksesta.

 

Millainen tulovero?

Tulot verotetaan kiinteällä prosentilla ensimmäisestä viimeiseen euroon – tulivatpa ne eurot sitten työteosta taikka sijoituksista. Eli ansiotulot ja pääomatulot verotetaan saman asteikon mukaan.

Se, mikä tuo kiinteä prosentti on, on vielä laskennan alla. Mutta muistettakoon, että mitä hyvänsä verottaja viekin, se palauttaa jokaiselle 780 euroa kuussa ”veronpalautuksena” eli kansalaispalkkana.

Jos siis esimerkiksi tuo veroprosentti olisi 60%, niin se tarkoittaisi sitä, että 2000 euron tuloista maksetaan veroa 1200 euroa ja sitten saadaan kansalaispalkkana veronpalautusta 780 euroa, eli kaiken kaikkiaan käteen jäisi 1580 euroa.

Jos tuloja ei ole ollenkaan, niin käteen jäisi se 780 euroa. Kuka hyvänsä taulukkolaskentaan tykästynyt voi tehdä tästä havainnollistavan esityksen.

Se, onko veroprosentti 60% vai jotain muuta, on vielä laskennan alla, kuten sanottu.

 

Työllisyys

Nykyisessä kapitalistisessa yhteiskunnassa työllistämisen lähtökohtainen motivaatio on tuottaa voittoa tuotannon omistajille eli kapitalisteille. Tämä johtaa siihen, että kapitalistit tuottavat keskinäisessä kilpailussaan ja eloonjäämiskamppailussaan ”veitsi kurkulla” valtavat määrät tarpeetonta krääsää, joka sitten aggressiivisen myynnin ja markkinoinnin avulla pakotetaan tavallisten tallaajien ostamaksi. Tuloksena on rikkaiden rikastuminen, köyhien köyhtyminen ja planeetan ekologinen tuhoutuminen.

Tuollainen touhu on järjetöntä.

Populistinen Vasemmistopuolue haluaa säilyttää planeetan elinkelpoisena ja ihmisten elämän mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena. Elämän tarkoitus ei ole rikastua rajattomasti eikä kasvattaa kulutusta maksimaalisesti.

Tuotannon lähtökohtaista motiivia on vaihdettava. Tuotannon tarkoituksena on olla ihmisten kulutustarpeiden tyydyttäminen eikä kapitalistien rikastuttaminen. Ihmisten vapaa-aikaa on lisättävä. Kulutuksen on oltava yhä enemmän aineetonta kulutusta, kuten kulttuurista nauttimista ja opiskelua. Tai vaikka omaehtoista vapaa-ajan viettoa, syntyjen syvien fundeeraamista ja elämästä nauttimista.

Kansalaispalkka muuttaa nykytilannetta, jossa työhaluisia ihmisiä riutuu ilman työtä ja työhaluttomia ihmisiä kiusataan pakkotöillä. Kansalaispalkka mahdollistaa sen, että he, jotka haluavat mieluummin lisää vapaa-aikaa vaikka sitten pienemmällä käytettävissä olevalla rahasummalla, saavat vapaasti valita tuon vaihtoehdon, kun taas he, jotka haluavat enemmän rahaa ja ovat valmiita tekemään työtä sen eteen, saavat mahdollisuuden siihen.

Valtion on perustettava tuotantolaitoksia työllistämään kaikki työhaluiset ihmiset. Ainakin osa näistä on organisoitava osuuskuntina, joilla on myös kasvatuksellinen elementti: ne harjoittavat työntekijöitä hallinnoimaan omaa työntekoaan, olemaan yhdessä oman työpaikkansa omistajia.

 

Maahanmuutto

Nyt päästään vielä tulenarempiin aiheisiin. Populistinen Vasemmistopuolue pitää kaikkia maapallon ihmisiä lähtökohtaisesti samanarvoisina – uskontoon ja ihonväriin katsomatta. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että kuka tahansa saa asua missä tahansa?

Tämä voi tehdä kipeää joillekin, mutta tosiasia on, että nykyään maailmassa nähtävä kansainvaellus johtuu maailmassa vallitsevan kapitalismin nykyisestä vaiheesta; se on sen oire.

Niinsanotut kehittyneet maat ryöstävät kehitysmaiden rikkaudet ja turvautuvat tässä toiminnassaan tarvittaessa sotaan. Kun kehitysmaiden ihmisiltä viedään heidän elämän edellytyksensä, he lähtevät etsimään parempaa seutua itselleen, elleivät sitten kuole nälkään saman tien.

On selvä, että näitä ihmisiä haluaisi auttaa. Jokaisen heistä tarina on valtava henkilökohtainen tragedia. Mutta loppuuko tämä kärsimys sillä, että näitä uhreja autetaan?

Niin kauan kuin sitä mekanismia, joka näitä uhreja tuottaa – eli siis globaalia kapitalismia – ei kumota, ei yksittäisten uhrien auttaminen vähennä kärsimystä. Se vain vaikuttaa siihen, ketkä yksilöt kärsivät.

Humanitaarinen maahanmuutto on pitkälti globaalin kapitalismin oireiden lievittämistä ja anekauppaa sielunvaivojen helpottamiseksi niille, jotka eivät raski kapitalismista luopua.

Niin pahalta kuin se tuntuukin, meidän on tunnustettava se, että humanitaarinen maahanmuutto Suomeen ei muuta yhtään mitään niissä maissa, joista se maahanmuutto tulee. Humanitaarinen maahanmuutto voi vain lieventää huonoa omaatuntoamme siitä, että ryöstämme köyhien maiden luonnonrikkaudet erinäisten välikäsien kautta.

Populistinen Vasemmistopuolue on sitä mieltä, että maahanmuuttoa on hallittava ja tarvittaessa hillittävä tiukalla kädellä – ei sen takia, että maahanmuuttajissa olisi jotain vikaa tai että he muodostaisivat mitään vaaraa meille, vaan sen takia, että humanitaarinen maahanmuutto edesauttaa kapitalismin ihmisoikeusrikosten peittelyssä.

Kapitalismi tappaa vuosittain noin 10 miljoonaa ihmistä nälkään, ja on aika katsoa tätä totuutta silmiin. Globaali solidaarisuus alkaa siitä, että muutetaan talousjärjestelmä sosialistiseksi. Sosialismi tarkoittaa sitä, että tuotantoa tehdään ihmisten kulutustarpeiden tyydyttämiseksi eikä kapitalistien voitonpyynnin tyydyttämiseksi, ja että tuo tuotanto tehdään demokraattisessa ohjauksessa ja koordinoinnissa eikä yksittäisten kapitalistien anarkistisessa kilpailussa.

 

Suhtautuminen eri uskontoihin

Kuten Lenin aikanaan sanoi, uskonnollinen vakaumus olkoon jokaisen henkilökohtainen asia. Kukin uskokoon mihin haluaa, mutta yhteiskuntaa ei saa hallita uskonnon perusteella eikä verukkeella. Yhteiskuntaa on hallittava järjellä ja kansalaisten hyvää elämää tavoitellen. Jumalten kanssa seurustelu jääköön itse kunkin henkilökohtaiseksi asiaksi.

 

Suomen EU-jäsenyys?

Populistinen Vasemmistopuolue kannattaa internationalismia, kansojen välistä yhteistyötä tasaveroiselta pohjalta.

EU:n perustuslaissa EU määritellään kapitalistiseksi (”markkinatalous”) alueeksi. Tältä pohjalta ei voi syntyä mitään kansojen välistä tasavertaista yhteistyötä. Ainoa yhteistyö, joka tuolta pohjalta voi syntyä, on yksilöiden välinen yhteistyö, jossa tasaveroisuus tai sen puute määräytyy itse kunkin omistaman varallisuuden perusteella.

Tämän takia Populistinen Vasemmistopuolue vaatii Suomen eroamista Euroopan Unionista ja Suomen asioidenhoidon ja tulevaisuuden ottamista Suomen kansan omiin käsiin.

 

Nato?

Nato on USA:n työkalu maailman alistamiseksi kapitalistien hallintaan. Suomen on puolustuspolitiikassaan lähdettävä liikkeelle suomalaisten edun puolustamisesta eikä kaiken maailman kapitalistien edun puolustamisesta.

On maantieteellinen tosiasia, että Suomi on pieni maa suuren Venäjän kainalossa, ja USA on toisella puolella maapalloa. Suomen pitää ylläpitää hyviä suhteita Venäjään eikä kaivaa verta nenästään pelkästään sen takia, että saisi leikkiä ”länsimaista”.

Venäjä on myös suuri markkina-alue. Kun Suomi vapautuu EU:n ja USA:n talutusnuorasta, Suomi pystyy nauttimaan entistä paremmin myös taloudellisesta yhteistyöstä Venäjän kanssa.

Suomen on haudattava ajatukset Nato-jäsenyydestä. Ne eivät palvele Suomen kansan etua.

 

Koulutus ja terveydenhoito

Koulutus ja terveydenhoito on toteutettava julkisessa ohjauksessa ja valtion/kuntien palkkaaman henkilökunnan toimesta. Kaikenlaiset haaveet jonkinlaisen pikku-USA:n luomisesta Suomeen on haudattava. USA:ssa suurin yksittäinen konkurssin syy on maksamatta jääneet terveydenhoitomaksut. Ei siis asuntolainat, autolainat tai kulutusluotot... Populistinen Vasemmistopuolue ei salli Suomen viemistä tuolle tielle.

 

Raha- ja pankkijärjestelmä

Suomessa otettakoon käyttöön oma valuutta; kutsuttakoon sitä vaikka markaksi. Suomen keskuspankin pitää olla kansan yhteisomistuksessa.

Pankit on kansallistettava. Rahaliikenteen ja rahajärjestelmän ylläpito on liian tärkeä asia jätettäväksi yksityisten spekulanttien leikkikentäksi.

 

Sosialismi?

Sosialismi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että yhteiskunnan taloudesta päätetään demokraattisesti.

Sosialistisessa yhteiskunnassa kansa valitsee demokraattisesti poliittiset päättäjät, ja nämä päättävät myös taloudesta. Tämä on kansanvaltaisempaa kuin nykyinen järjestelmä, jossa taloudellinen valta on yksittäisten kapitalistien – usein jopa ulkomaisten kapitalistien – käsissä, ja kansan valitsemat poliitikot ovat näiden marionetteja.

Vähitellen yhä suurempi osa tuotannosta on saatettava kansan yhteisomistukseen, jotta tavallinen kansa voisi demokraattisesti harjoittaa sitä kansanvaltaa, joka tosiasiallisesti kumpuaa taloudellisesta vallasta.

Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä ohjelmakohtia, joka erottaa Populistisen Vasemmistopuolueen joistakin muista populistisista puolueista.

 

Lopuksi

Populistinen Vasemmistopuolue kutsuu kaikkia suomalaisia ajamaan vaihteeksi koko kansan etua eikä pienen rikkaan vähemmistön etua.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (40 kommenttia)

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Vasemmistoliitto on jo olemassa. Ei pyörää tarvitse uudestaan keksiä...

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Vasemmistoliitto ei ole lähestulkoonkaan sellainen puolue, jota kirjoituksessani hahmottelen.

Ihan alkajaisiksi voidaan mainita se, että Vasemmistoliitto ei tavoittele sosialismia, vaan kannattaa kapitalismia. Ja on todella traagista, jos suomalaiset mieltävät sellaisen politiikan vasemmistolaiseksi!!

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

No, SKP on hurjan populistinen vasemmistopuolue, jos vasemmistoliiton meininki on liian oikeistolaista. Varmasti jopa vasemmistoliittoa populistisempi. Jos linja toimisi, varmaan joku sitä äänestäisikin.

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

On aina hienoa, että tulee esitys. Vaikka utopistinenkin.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Toistaiseksi kolme kommentoijaa, joilla yhdelläkään ei ole mitään asiallista sanottavaa kirjoituksesta, vaan pelkkää teinipoikamaista viisastelua, joka sekin perustuu vuosikymmeniä vanhoihin stereotypioihin eikä siihen mitä kirjoitin.

Mutta ei se mitään... Jonain päivänä kirjoitan trollauksesta ja nämä kommentit tulevat olemaan hyvää esimerkkiaineistoa siihen.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kaipaamiasi populistisia vasemmistopuolueita on Suomessa jo kolme: Li Anderssonin Vasemmistoliitto, Touko Aallon Vihreät ja Antti Rinteen SDP.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Jos vaivautuisit lukemaan kirjoitukseni, jota olet kommentoivinasi, huomaisit, että noin ei ole.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Ihan mielenkiintoien kirjoitus. Tuossahan blogisti on laatinut valmiiin raamin puolueelle. Karismaattinen vetäjä vaan puikkoihin ja sitten nimiä keräämään. Idean isällä tuntuu olevan uskoa asiaansa, ja myös tietoa. sehän on oiva perusta ja paljon enemmän kuin monella politiikassa olevalla on. Uusi vasemmistopuolue olisi terve vastavoima haastamaan ja kyseenalaistamaan nykyisen poliittisen laamailun, monella tasolla. Tuskin monikaan on tyytyväinen nykyiseen menoon ? Ainakaan ei, jos palstan kommentteihin on uskominen.

Ellei tervettä ja osaavasti haastavaa vastavoimaa synny, niin sama edustuksellinen koneisto, toki eri nimillä, jatkaa sujuvasti itse luomassaan bunkkerissa omien asioden toimittamista. Kansan asiat kulkevat siinä sivussa.

Btw. En ota kantaa itse vasemmisto- , tai oikeistolaisuuteen. Tulokulma aiheeseen on mielestäni tärkein.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Suhtautuminen eri uskontoihin. Miten Leninin kommentit sopivat Lenin mauseliimiin tai P-Korea diktaattori kulttiin?

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Lenin sanoi, että uskonto on jokaisen henkilökohtainen asia.

Pohjois-Korean perustuslaki sanoo, että maassa vallitsee uskonnonvapaus, mutta uskontoa ei saa käyttää tekosyynä yhteiskuntajärjestelmän murentamiseen.

Pohjois-Koreassa aiempien johtajien (Kim Il Sung ja Kim Jong Il) urotekojen muistaminen ja vallankumouksen historian opettaminen kansalle on tärkeää siksi, että yhteiskuntajärjestelmää ei päästäisi murentamaan sen takia, että kansa ei ymmärtäisi tai muistaisi sen tärkeyttä tai mitä sen saavuttaminen on aikanaan maksanut.

Mietipä vertailun vuoksi suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen nykyisin meneillään olevaa alasajoa sillä tekosyyllä, että moiseen hyvinvointiyhteiskuntaa ei muka ole varaa.

Luuletko, että nykyisin nähtävä hyvinvointivaltion alasajo olisi mahdollinen, jos Suomessa joka työpaikalla olisi viimeisten 50 vuoden ajan opetettu joka työntekijälle vaikka vain pari tuntia viikossa hyvinvointivaltion ehdotonta tärkeyttä sekä sitä, millaisen yhteiskunnallisen taistelun kautta se on pystytty aikanaan toteuttamaan?

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Mitä mahtavat olla P-Korea johtajien urotyöt?

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo Vastaus kommenttiin #12

Nuo urotyöt ovat lukuisia.

Kim Il Sung mm. johti maan vapaustaistelua Japanin siirtomaavallan alaisuudesta vapautumiseksi.

Kim Jong Il kehitti aikanaan mm. songun-politiikan eli armeija ensin -politiikan, jonka taustaideana on se, että jos valtio ei pysty säilyttämään valtiollista itsenäisyyttään, se ei pysty käytännössä päättämään mistään muustakaan. Tämä on ajankohtainen ajatus myös Suomen kannalta nykyisin.

Kim Il Sung ja Kim Jong Il tekivät lukemattomia (sic!) muitakin urotöitä kansansa hyväksi, kuten esimerkiksi yliopistojen ja tuotantolaitosten perustamisia yms.

Käyttäjän FArra kuva
Fredrik Arra Vastaus kommenttiin #13

On syytä vielä lisätä, että urotöitä on tehty kansan hyväksi myös kulttuurin saralla. Kim Jong Il oli hämmästyttävän etevä säveltäjä ja runoilija, lisäksi hänen yleislahjakkuutensa tuli hienosti esille golfin peluussa.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo Vastaus kommenttiin #14

Minusta on äärimmäisen surullista, että päällisin puolin katsottuna täysjärkiset suomalaiset uskovat kritiikittömästi USA:n propagandan esimerkiksi Korean niemimaan tilanteesta.

Leiri 14 on silkkaa fantasiaa, kuten tunnustaa kirjan kirjoittajakin:

https://www.youtube.com/watch?v=ccx7X7_Hgu4

Muutenkin Pohjois-Koreasta valehdellaan hillittömästi kapitalistisen maailman mediassa. "Lähteille" maksetaan runsaskätisesti, että suostuisivat valehtelemaan ja koko propagandan perusmotivaationa on ylläpitää tekosyytä USA:n sotilaalliselle läsnäololle Korean niemimaalla.

Olen tätä teemaa käsitellyt perusteellisemmin kirjoituksessani

Miksi media valehtelee Pohjois-Koreasta?

Käyttäjän juhamyllarinen kuva
Juha Myllärinen

"Miksi ja missä mielessä populistinen?"

Jos kuvitellaan kansan hyväksyntä kuvioille vaatii taakseen populistisen liittymän, kiteytetysti ja uskottavana, niin ymmärrettävyys täytyy toteutua myös kauttaaltaan, ja samanaikaisesti. Muuten ei ole uskottavaa, eli monimutkaisen pohjalta ei voi elää, jonkun tarjoamalla populismiliittymällä. Joko kauttaaltaan ymmärrettävä, tai nujakointiaihetta jää, eikä siitä päästä, etenkin kun summauspohja elää, ja sen monimutkaisuudesta pidetään varmasti huolta.

"Miksi ja missä mielessä vasemmistolainen?"

Talous ei ole vasemmiston vastakohta. Talous itsessään ei määritä, onko se oikeistolaista tai vasemmistolaista.

Jos on hyviä järjestelyjä kattavasti kaikille, ei nämä toteudu vain taloutta rukkaamalla, sillä aina on mahdollisuus tehdä merkittäväksi koettuja painotuksia tietynsuuntaiseksi. Taipumus on ihmisessä, vaikka keinona talous tämänhetkisesti, ainakin jotenkin vielä.

Jos puolustetaan kaikkien yhtäläistä etua, heikompia,.. ja eri ihmisten olemassaolon mahdollisuutta, niin näitä asioita ei voi nähdä pinnallisesti, koska se ei merkitse oikeasti mitään edistävää, kuin ehkä hetkellisesti. Saadaan ennenpitkää, sitä samaa, seurauksena astetta isompi pettymys, ja epäusko tulevaan.

Kyse on paljon vallasta, ja sen ongelmista. Mikä tuo aitoa valtaa, enemmän kauttaaltaan, jotta on tukevuutta nojata jokaisen, johonkin reaaliseen, eikä sopimuksenvaraisiin, tai vastaaviin, joita aina pönkitettävä jotenkin, kunnes kaatuvat. Iso kysymys toki. Vaikkei stabiileja ratkaisuja ole, niin ehkä ymmärrys liikkeenalaisesta on ainoa asia, joka oikeasti luo kestävyyttä ihmisten välille. Vaatii oikeasti isojen asioiden ymmärtämistä ja tuntumaa.

"Puolueen tieteellisyys?"

Erilaisuutta on tämäkin, ja vaikka vahvuutena voi ilmetä epätasaisesti eri ihmisiä kohtaan, niin parempi on parempi, ja siitä voi iloita, jos selkeämmin osa tätä. Ihan ok, ja iloitsemisen arvoinen asia.

Miten tieteellisyys kykynä ja mahdollisuutena menee yhden tahon käyttöön? Miksi? Jos näin kaikissa mahdollisuuksissa, niin mitä tällainen yksittäisyys lopulta merkitsee, jos taipumus on yleinen?

Rikkaus, tieto, ... valta yleisesti, ajautuu tiettyyn kanavaan, ehkä jotain epämääräistä reittiä pitkin. Kun kerran näin tuntuu tekevän, niin varmaan uskottava tosiasia. Voiko seikasta oivaltaa jotain, jotta voisi kehitellä muuta, jos tarve?

Ei tässä pelkkä hyvä tahto auta, ja se, että asialle tulisi tehdä jotain. Tulisi kertoa, ettei olla osattu tehdä, eikä ehkä vieläkään osata, koska ei ymmärretä ilmiötä, tartuttavasti. Samassa lirissä jokainen, tosin osa pärjää tässä toista hiukan paremmin, mutta ei ehkä esim omantunnontuskitta, jne.

Tarkennettavaa lisäilin, siinä kun osasin ajatella.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Talous itsessään ei määritä, onko se oikeistolaista tai vasemmistolaista."

Talous nimenomaan on tärkein yksittäinen kriteeri vasemmistolaisen ja oikeistolaisen politiikan erottamisessa toisistaan. Saatat olla sokeutunut tämän suhteen sen takia, että nykyisessä eduskunnassamme on pelkästään oikeistolaisia puolueita, jotka kaikki kannattavat kapitalistista talousjärjestelmää.

Käyttäjän juhamyllarinen kuva
Juha Myllärinen

Jos kapitalismilla tarkoitetaan vahvimman oikeutta tehdä mitä voi ja kokee tarpeelliseksi, niin olet oikeassa. Kyllähän se vähän kompromissejä joutuu tekemään, eli käytännön kapitalismi ei näyttäydy ihan silmittömästi, vaan sopivan koossapitävänä.

Kun koossapitävyyttä tarvitaan, tai se haetaan, kuka voisi sen sitten mitenkin taata? Taho, joka poikkeaa vahvimman oikeudesta? Eikö tällaiset ole aika kielteisiä ajatuksia, kun jotenkin utopiaa, tai jos totta, niin kyseessä on hetkellisyys, ja mieleen tulee tragediat.

En tarkoita, että voisi olla vain se vahvin. Paikkansa senkin on haettava. Onko muita keinoja samaan? Voiko kaikki hakea tarvittavan samoin?

Itse käyttänyt vastakkaisesta kattavuuteen pyrkivää ilmaisua: heikosto. Luonto tyypillisesti on tätä, vaikka pitkässä juoksussa vahvin, niin hetkellisesti sitä voi tylyttää, tiettyjen rajojen puitteissa, ennenkuin pohja uhkaa mennä.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo Vastaus kommenttiin #22

Kapitalismilla tarkoitetaan ennenkaikkea yksityistä palkkatyötä.

Käyttäjän juhamyllarinen kuva
Juha Myllärinen Vastaus kommenttiin #23

Toisaalta yrittäjä voi hyvin olla kuin orja. Tai muuta vastaavaa. Aivan mahdollista.

Ajallista omahyväisyyttä muotoilla asiat hetkellisyyttä painottaen. Ei hetkellisyys-ajattelusta saa linjoja, ainakaan kestävänä, etenkään jos nykyisyyttä ei näe osana suurempaa, joka vallitsee helposti melkein aina, jossain muodossa.

Käyttäjän juhamyllarinen kuva
Juha Myllärinen

Jos kapitalismi on taloutta, ja sen alle pääosin jäävää, on vahvimman oikeus kaiken-kattavaa, ja näkyvin osa sitä on talous, tällä hetkellä. Tarkkaan ottaen talousvahvuus ei välttämättä ole sama kuin vahvimman oikeus, vaikka joskus näyttää selkeästi tältä.

Taloutta ja sen järjestelyjä voi hyvin pyrkiä sijoittamaan osaksi ihmisyhteisöjen perusulottuvuuksia, tai perusasetelmia. Nämä ovat aika ikiaikaisia, vaihtuipa ajat miten tekevätkin.

Käyttäjän PetriHirvimki kuva
Petri Hirvimäki

Kiitos Janne - taidat olla lukenut Nukkuvien ohjelmaa, kovastikin? ;-)

Meillä on porukoissa pyörinyt jokunen aika radikaalikin vasemmistolainen, ihan järkiperustein. Löytyy kansalaispalkkaa 800/400, minimituloa jne.

Nukkuvat on populistinen vasemmistopuolue, tosin ollaan me populistinen oikeistopuolue samalla!!

Kyse ei ole joko tai, kapitalismi tai sosialismi, vaan sekä että ja AIVAN UUDELLA TAVALLA. Sekä köyhät että rikkaat voivat olla voittajia, samassa veneessä.

Itse kutsun sitä unitarismiksi. Kirja pitäisi joskus tehdä. Ehkä tulet mukaan projektiin "Principles of Unitarism in Politics, Economics and Society"

Sinunkin haaste on nähdä tuo "sekä että" vapaan yhteiskunnallisen innovoinnin mahdollistamana - onnistuu reilusti vasemmistolaiselta ihan varmasti ennen demaria!

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Moi Petri!

Olen toki lukenut Nukkuvien ohjelman. Pidän sitä populistisena mutta en vasemmistolaisena.

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Nopeasti vilkaisten tuossa minipuolueohjelmassa on ihan järkeviä asioita ja se täyttää nykyisen poliittisen keskustelun ammottavia aukkoja ja tabualueita mukavasti. Varsinaista kritiikkiä en tässä esitä, mutta mieleen tuli yksi tuotannon järjestelyyn liittyvä näkökulma.

Jos yhteiskunnat voisi aloittaa alusta, niin itse pyrkisin jonkinlaiseen sekatalousmalliin, jossa perustuotanto eli lähinnä fyysisten perustarpeiden tyydyttämiseen tähtäävä tuotanto järjestettäisiin julkisesti ohjatun ja omistetun suunnitelmatalouden avulla ja mahdollisimman paikallisesti. Näin estettäisiin perustarpeilla keinottelu ja niiden altistaminen suhdannevaihteluille tai niiden tuotannon ajautuminen kansainvälisten jättiyhtiöiden kontrollin alle, tyyliin Monsanto. Samalla työllisyydelle luotaisiin vakaa suhdanteista riippumaton perustaso, jolla tuotanto ja kulutus perustuvat ihmisten fysiologisiin tarpeisiin, jotka on etukäteen laskettavissa ja niiden tyydyttämiseen tarvittava tuotantokoneisto siten mitoitettavissa. Tehokasta teknologiaa hyödyntäen työpanosten tai saastekuorman ei tarvitse tuolla tasolla olla suuri.

Liikevoittoa tavoittelemattomaan perustuotantoon ihmisiä voisi velvoittaakin osallistumaan kuitenkin niin, että varsinaisille mielenkiinnon alueille jäisi aikaa runsaasti. (40 tuntia on lähinnä näännytysorjille soveltuva määrä työtä viikossa, jos se ei aidosti motivoi). Enemmän perustuotantoon osallistumalla saisi itselleen jo kohtuu hyvän elintason, joka muilla jäisi lähinnä fyysiset perustarpeet kattavaksi.

Sen sijaan nk. krääsän tuotannossa nykymuotoinen kapitalismi voisi jyllätä vapaasti. Aivan turhissa asioissa sallittaisiin ylikansallisten jättiyhtiöiden toiminta. Eli rikkauksia hamuaville jäisi yhä oma toimintakenttänsä.

Ongelmaksi tulisi tietenkin määritellä suunnitelmatalouden ja kapitalistisen talouden raja-alue. Käytännössä ihmisten ahneus nk. krääsään tai rahalliseen rikkauteen ajaisi ihmisiä yhä enemmän pois suunnitelmatalouden piiristä. Ongelma hoituisi vain pitämällä yllä kovaa kuria, joka taas on alkuperäisen tavoitteen kuten ihmisten pakkotyöstä vapauttamisen vastainen.

Käytännössä tuommoinen perustason vakauttava tuotantomalli toimisi vain hyvin paikallisesti rajatuissa yhteisöissä. Mieleen tulevat erilaiset luostarit tai ekokylät, jotka pyrkisivät omavaraisuuteen.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Kiitos, Jouni, asiallisesta kommentistasi!

(On jotenkin oireellista nykyajallemme, että asiallisen kommentin saaminen omaan blogikirjoitukseen herättää voimakkaan positiivisen tuntemuksen. Joskus 30-40 vuotta sitten ei muunlaisia kommentteja olisi odottanutkaan. Nykyään sen sijaan "keskustelu" on valitettavasti enimmäkseen pelkkää iskulauseiden hokemista ilman mitään todellista ajatustenvaihtoa.)

Mielessäni on ollut jo muutaman vuosikymmenen ajan tuo ehdottamasi jako välttämättömyyksien ja tarpeettomuuksien tuottamiseen ja niiden hoitaminen vastaavasti sosialististen ja kapitalististen periaatteiden mukaan.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Arvonlisäverotusta on kevennettävä huomattavasti, mahdollisesti/mieluiten se on poistettava kokonaan. Yksityiskohdat ovat vielä työn alla..."

Ömmm... Eikös se nyt ole ihan hyvä asia että verotetaan kulutusta eikä työntekoa?

ALV:sta tulee melkoisen iso osa valtion verokassaan... Itse enemmin nostaisin ALV:ia vähän, ja laittaisin liharuoan yleisen ALV:n piiriin ja sokerille valmistevero missä maksimoi verotuottoa.

Vastapainoksi voisi vaikka ruoan ja lääkkeiden ALV:ia vähentää kun ne oikeasti vie sieltä köyhän kukkarosta rahat asumisen kanssa.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Verottamisen painopistettä olisi kohdennettava sinne, missä on eniten verotettavaa. Eli toisinsanoen veroja pitäisi ensisijaisesti maksaa niiden, joilla on varaa niiden maksamiseen.

Nykyään noin puolet kansasta ei käy töissä eli elää sosiaalituilla. Noilla sosiaalituilla he ostavat ruokaa, vaatteita ja mitä tarvitsevatkin. Nuo sosiaalituet rahoitetaan verotuksella ja tuolla sosiaalitukien käyttämisellä kerätään arvonlisäveroa. Arvonlisäverotuksella kerätään enemmän veroja kuin tuloverolla.

Vähä vähältä ollaan pyrkimässä sellaista ikiliikkujaa kohti, että kulutus rahoitetaan verolla, joka kerätään siitä samasta kulutuksesta. Tuollainen on tietenkin naurettavaa kaikille muille paitsi valtaa pitäville poliitikoille ja heidän hovinarreinaan toimiville "talousasiantuntijoille". Mutta kun nuo poliitikot hovinarreineen ovat keinottomia nykyisen kapitalistisen talouden tilanteen edessä, niin mitä muutakaan voi odottaa?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Verottamisen painopistettä olisi kohdennettava sinne, missä on eniten verotettavaa."

"Nykyään noin puolet kansasta ei käy töissä eli elää sosiaalituilla."

Tuolla logiikalla sosiaalitukia pitäisi verottaa paljon että tulee se verokertymä...

"Arvonlisäverotuksella kerätään enemmän veroja kuin tuloverolla."

Ja sitä suuremmalla syyllä.

Ajattele asia niin, että valtio verottaa viinan juontia ja tupakan polttoa koska haluaa, että minä ryyppään ja poltan vähemmän. Työn verottaminen on sitä, että valtio haluaisi minun tekevän töitä vähemmän.

Siksi se verotuksen painopiste pitää saada kuluttamiseen, ei siihen että tehdään työtä.

Toki on se juttu, että kaikille ei riitä työtä, että työn teon verottamisen sijasta voisi sitten verottaa tuloja. Vaikka ihan yhtäläisesti pääoma- ja ansiotuloa. Sen lisäksi, että kuluttamisessa muu kuin lääkkeet ja ruoka, on verotus tapissa, voisi olla tyyliin 10% köyhien tulonsiirtoihin ja 10% valtion verokertymään. Ansiotuloihin sitten 20% eläkekertymään. Jos sitten elää tulonsiirroilla, 10% jää vaikka pois. Ja perinnöstä vaikka 20% sinne Moolokin kitaan.

Olennaisesti lääkkeet, ruoka ja asuminen pitäisi saada semmoiseksi että ei kuormita köyhän kukkaroa. Eli ALV ei silleen ole ongelma kun lääkkeillä ja ruoalla on erillinen ALV. Nähdäkseni yleinen ALV voisi olla vähintään 25% tai jopa 30% mutta ruoan ja lääkkeiden ALV sitten enintään 10%. Liha yleisen ALV:n piiriin ja sitten haittajutuille valmisteverot missä maksimoi verotuoton, eli sokeri, viina ja jne. Ja kuluttamisessa hillitsee niinikään se kun veroa kääntää sinne tuotantoketjun alkupäähän, vaikka hiileen, öljyyn, kaasuun, uraaniin ja litiumiin niin pitkälle kuin mahdollista (esim. litium akut tai polttoaine). Autoverokin hyvä juttu niin pysyy kotterot pitkään kierrossa ja säilyttää arvonsa. Auton omistamisen vero missä rahaa maksetaan siitä että on joku tuotannon väline on vähän pöllöä.

Kapitilistinen talous kyllä toimii ihan hyvin mutta sille on myrkkyä yksityiset monopolit ja omistamisen liika keskittyminen. Esimerkiksi ei se väärin ole jos omistaa auton, ja että autovero on korkea että se auto maksaa paljon että vain rikkailla olisi varaa hankkia oma. Mutta sitä voi ratkoa niin, että laajentaisi yhteisomistusta (ja hajauttaa riskiä) laajentamalla osakeyhtiötä näiden asunto-osakeyhtiöiden sijasta myös vaikka autoihin. Jäisi sitten vähemmälle se, että joku herra pöristelee yksin omalla autolla samaan aikaan kun vierellä menee kävellen lauma ihmisiä vierellä. Tehokkaampaahan se olisi jos auto olisi täynnä.

Sekään ei väärin ole, että on tulo- ja varallisuuseroja. Rahan arvo perustuu siihen että on niitä eroja ja että ihmisillä olisi motivaatioita pyrkiä parempaan. Vaikka omistusoikeudesta luovuttaisiin kokonaan, silti se on ihmisen perusominaisuus pyrkiä parantamaan omaa elämäänsä.

Risto Koivula

Suomeen tarvitaan tieteellinen antifasistinen vasemmistopuolue, vaikka sitten pienempikin.

Toki sen ei pidä ole elististinen.

Mutta elitismi ja populismi käsitteinä enempi hämäävät kuin selittävät.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Tieteellinen keskustapuolue ennemminkin. Vasemmiston tai oikeiston välinen preferenssi on ennemminkin tapauskohtaista. Kumpikin ääripää ei käytännössä toimi.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Miten valtionpäämiehen aseman perinnöllisyys (kutsutaan dynastiaksi) ja hänen sukulaistensa korkeat asemat (kutsutaan nepotismiksi) istuvat kaavailemaasi sosialismiin? Mielestäni tämä on ihan aiheellinen kysymys, ymmärtääkseni sosialismin teoreetikot ovat suhtautuneet kielteisesti molempiin, pitäen näitä lähinnä feodaalisen yhteiskunnan tunnusmerkkeinä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Onhan tuo negatiivista....

Se että varallisuutta peritytyy seuraavallekin sukupolvelle, ei ole väärin. Kyllähän ihmiset haluavat rakentaa maailmaa juurikin jälkipolville, ja omille lapsille. Pientä varallisuuden kertymistä tarvitsee pienyrittäjät vaikka jos jatkuu työnteko seuraavassa sukupolvessa. Ja sitä pääomaa tarvitsee sitten vaikka semmoiseen asiaan kuin ihmisten työllistämiseen.

Toisin sanoen, liian korkea perintövero voi tukehduttaa nämä, kuin myös karkoittaa rikkaat pois maasta. Mielestäni Suomessa perintövero on vähän liian korkea. 20% olisi hyvä.

Käyttäjän MirjamiParant1 kuva
Mirjami Parant

Janne, repäisit sitten tuosta aivan 'lonkalta' puolueen, jonka päämäärät voisivat olla yhteneväiset uuden työväenpuolueen kanssa.

Eihän mikään estä puolueen perustamista. Ongelmana vain on se, että sen tulisi tehdä selvä pesäero nykyisiin, luutuneisiin puolueisiin.

Puolue ei saisi olla myöskään mikään 'tähdenlento', kuten niin monelle hyvälle alulle on käynyt.

Jos muistellaan Vennamon aloittamaa kapinaa suurtilallisia kohtaan. Hän perusti Suomen Pientalonpoikien puolueen, josta myöhemmin muovautui Suomen Maaseudun Puolue, niin pitkälti sen voima perustui vahvaan johtajaan. Isä Vennamon voimien heikennyttyä, oli puolueen lopun alku vain ajan kysymys.

Eli, johtajuus on kaiken A ja O.

Käyttäjän PetriHirvimki kuva
Petri Hirvimäki

Mirjami - katso kommenttini yllä. Ja tervetuloa ;-)

www.nukkuvat.fi

Käyttäjän MirjamiParant1 kuva
Mirjami Parant

#34 Kiitos kutsusta, Petri!

Olen kiinnostunut, mutta tuo 'nukkuvat' ei oikein säväytä.

Tarvitaan aikaa ja näyttöjä. Oletko eduskuntavaaleihin menossa?

Käyttäjän PetriHirvimki kuva
Petri Hirvimäki Vastaus kommenttiin #36

Tämähän tuli kuin tilauksesta - auttaisiko tämä! Huom! odota niin aukeaa suoraan mun kommenttiin ;-)

http://arialsio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259741-st...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Kävin myös kurkkaamassa Hirvimäen taritseman linkin takaa vaikka hän sitä vain Parantille näyttikin tyrkyttävän.

Vaikutelmakseni jäi kuva taas yhdestä rosvot-kiinni pölhöpopulistiporukasta. Niitähän meillä on ollut E.Henttusesta lähtien kaikenlaista vennamolaisista, köyhien asiaa, persuleita ja mitä niitä onkaan, enemmällä ja vähemmällä uskonnollisella paatoksella.

Tämä Nukkuvat on hyvinkin esimerkki kuinka vakavaan maailmanparantamiseen aikovien kannattaa pysyä poissa populismikyltin alta.

Ei siis mitään konkreettista saati uutta jolla meidän tavallisten tallukoiden elämää parannettaisi, valitettavasti.

Käyttäjän PetriHirvimki kuva
Petri Hirvimäki Vastaus kommenttiin #37

Rosvot pitää tietenkin ottaa kiinni, politiikan rosvot etenkin - Jorma, jatka lukuharjoituksia, sanomasi ei pidä ollenkaan paikkaansa!

Nimenomaan meillä Nukkuvilla on hyvin paljon uutta ajatusta tärkeimmissä yhteiskunnallisissa asioissa.

www.nukkuvat.fi/puolueohjelma

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #38

Luin tuon sivun enkä huomannut mitään sellaista uutta joka ei jossakin muodossa olisi tullut aiemmin esille erilaisten ryhmittymien toimesta käsin. Eikä cocktail:kaan ole mitenkään uutuudella pilattu, edes nukkuvien herättelyteemakaan.

Erityisesti samankaltaiseksi muiden pölhöpopulistien kanssa sen teki, että taaskaan ei mennä yhteiskunnallisiin juurisyihin vaan ollaan vain rosvot-kiinni -tyylisessä pintakuohussa. Kohtalon siis tulee määräämään kuinka kellokkaiden suuhun saadaan E.Henttusen, S.Vennamon tai T.Jusulan inkarnaation kehittämät iskulauseet ja miten ne sinne istuvat.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Olen myös tunnistanut n.s. "sosiaalisen ja poliittisen tilauksen" Kejon kuvailemalle puolueelle. Sen noin ja tuolla tasolla kuvailtu "ohjelmakaan" ei juuri n.s. "tyrki" vaan ottaa kantaa kaikkien hyvien asioiden puolesta, kaikkia pahoja asioita vastaan. Sellaista oeln ptiänyt itsekin omana poliittisena ohjelmanani.

Minä en kuitenkaan nimittäisi tuollaista puoluetta populistiseksi. Sehän terminä tarkoittaa juuri pinnallista älämölöstelyä oireista eikä tarttumista oikeisiin juurisyihin. Ihmisten oikeutetun tyytymättömyyden ohjaamista valtaapitävien kannalta epäolennaiseen nahisteluun toisten vähäväkisten kanssa.

En oikein myöskään tykästy ajatuksesta perustaa aina vain uusia puolueita kun vanhat eivät kaikilta osin miellytä. Se hajottaa olemassa olevia rintamia kuten vasemistolle on jo käynyt. Meillänän on kepuleista vasemmalla SDP, VL, SKP, KTP, STP ja taitaa olla vielä muitakin ryhmittymiä puoluerekisterin ulkopuolella. (olen toki samaa mieltä Kejon arviosta, että demuleita ja vassuleita ei voi juurikaan vasemmistona pitää). Olisiko siis parempi lähteä luomaan jotain yhteistä erillisen asemesta?

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Yksin eläviltä Janne Kejo on siis leikkaamassa jopa enemmän kuin Kansallinen Kokoomus! Tappaisit suomalaisia yksinäisiä (varsinkin ylijäämämiehiä) nälkään ja/tai kylmään.

Paljonko olisi Suomen kehitysapubudjetti vuodessa?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset